Klassen


1.a Klasse

Klassenlehrerin: Julia Buchacher

Stundenplan

MoDiMiDoFr
8:00 - 8:50WE 1RELGUGUBSP
8:55 - 9:45GUGUGUGUGU
10:00 - 10:50GUGUGUGUGU
11:00 - 11:50GUBSPGUGUREL
12:00 - 12:50GUWE 2
13:00 - 13:50

1.b Klasse

Klassenlehrer: David Pöttler

Stundenplan

MoDiMiDoFr
8:00 - 8:50GUGUGUWE 2GU
8:55 - 9:45BSPRELGUGUGU
10:00 - 10:50GUGUGUGUGU
11:00 - 11:50GUGUWE 1BSPGU
12:00 - 12:50GUREL
13:00 - 13:50

1.c Klasse

Klassenlehrerin: Julia Joham

Stundenplan

MoDiMiDoFr
8:00 - 8:50GUWE 1GUWE 2GU
8:55 - 9:45GUGUGUBSPGU
10:00 - 10:50GUGURELGUGU
11:00 - 11:50GUGUGUGUBSP
12:00 - 12:50RELGU
13:00 - 13:50

2.a Klasse

Klassenlehrerin: Olga Sametz

Stundenplan

MoDiMiDoFr
8:00 - 8:50GUGUGUGUGU
8:55 - 9:45GUBSPBSPGUREL
10:00 - 10:50WE 1GUGUGUGU
11:00 - 11:50GUGUGUGUGU
12:00 - 12:50REL evang.REL islam.WE 2
13:00 - 13:50

2.b Klasse

Klassenlehrerin: Ute Volk

Stundenplan

MoDiMiDoFr
8:00 - 8:50GUGUBSPGUGU
8:55 - 9:45WE 1GUGUGUGU
10:00 - 10:50GUBSPGUWE 2REL
11:00 - 11:50GURELGUGUGU
12:00 - 12:50GUGU
13:00 - 13:50

2.c Klasse

Klassenlehrerin: Barbara-Elisabeth Aigner

Stundenplan

MoDiMiDoFr
8:00 - 8:50GUBSPGUGUGU
8:55 - 9:45GUGUGUGUGU
10:00 - 10:50GUGUGUGUBSP
11:00 - 11:50GURELRELGUGU
12:00 - 12:50GUGU
13:00 - 13:50

3.a Klasse

Klassenlehrerin: Lisa Puchinger

Stundenplan

MoDiMiDoFr
08:00 - 08:50GUGUGUGUGU
08:55 - 09:45GUGUGUGUBSP
10:00 - 10:50 GUGUGUWEGU
11:00 - 11:50GUGUGUWEGU
12:00 - 12:50BSPREL
13:00 - 13:50BSP

3.b Klasse

Klassenlehrerin: Lorena Valta

Stundenplan

MoDiMiDoFr
08:00 - 08:50RELGUGUGUGU
08:55 - 09:45GUGUGUGUGU
10:00 - 10:50GUGURELBSPWE
11:00 - 11:50GUGUGUGUWE
12:00 - 12:50GUREL (evang.)BSPGU
13:00 - 13:50BSP

3.c Klasse

Klassenlehrer: Markus Graf

Stundenplan

MoDiMiDoFr
8:00 - 8:50BSPGUGUGUGU
8:55 - 9:45GUGUGUGUGU
10:00 - 10:50GURELBSPGUGU
11:00 - 11:50GUWEBSPGUGU
12:00 - 12:50GUWERELGU
13:00 - 13:50

4.a Klasse

Klassenlehrerin: Barbara Zinggl

Stundenplan

MoDiMiDoFr
8:00 - 8:50GUGUGUBSPGU
8:55 - 9:45RELWEGUGUGU
10:00 - 10:50GUWEGUGUGU
11:00 - 11:50GUGUGUGUGU
12:00 - 12:50GURELBSP
13:00 - 13:50BSP

4.b Klasse

Klassenlehrerin: Sabina Egger-Schwarzenbacher

Stundenplan

MoDiMiDoFr
8:00 - 8:50GUGURELGUGU
8:55 - 9:45GUGUGURELGU
10:00 - 10:50BSPGUGUGUGU
11:00 - 11:50GUGUWEGUGU
12:00 - 12:50GUWEBSP
13:00 - 13:50BSP

4.c Klasse

Klassenlehrerin: Clara Eder

Stundenplan

MoDiMiDoFr
8:00 - 8:50GUGUGURELWE
8:55 - 9:45GUGURELGUWE
10:00 - 10:50GUGUGUGUGU
11:00 - 11:50BSPGUGUGUGU
12:00 - 12:50BSPGUGU
13:00 - 13:50BSP