Klassen


1.a Klasse

Klassenlehrerin: Barbara Zingll

Stundenplan

 MoDiMiDoFr
8:00 - 8:50GUGUGUGUWE
8:55 - 9:45GUGUGUGUGU
10:00 - 10:50BSPGUGUGUGU
11:00 - 11:50REL.BSPGUREL.GU
12:00 - 12:50WEGU
13:00 - 13:50

1.b Klasse

Klassenlehrerin: Sabina Egger

Stundenplan

 MoDiMiDoFr
8:00 - 8:50GUGUGUGUBSP
8:55 - 9:45REL.REL.GUGUGU
10:00 - 10:50GUGUWEGUGU
11:00 - 11:50GUGUGUGUGU
12:00 - 12:50WEREL. ev.BSP
13:00 - 13:50

1.c Klasse

Klassenlehrerin: Astrid Lobrigo

Stundenplan

 MoDiMiDoFr
8:00 - 8:50GUGUGUWEREL.
8:55 - 9:45GUGUBSPREL.BSP
10:00 - 10:50GUGUGUGUGU
11:00 - 11:50GUGUGUGUGU
12:00 - 12:50WEGU
13:00 - 13:50

2.a Klasse

Klassenlehrerin: Helga Valencak

Stundenplan

 MoDiMiDoFr
8:00 - 8:50GUGUGUWEGU
8:55 - 9:45GUBSPGUGUGU
10:00 - 10:50RELGUBSPGUGU
11:00 - 11:50GUGUWEGUREL
12:00 - 12:50GUREL ev.FUGU
13:00 - 13:50

2.b Klasse

Klassenlehrerin: Gabriele Kainz-Rossmann

Stundenplan

 MoDiMiDoFr
8:00 - 8:50RELBSPGUWEGU
8:55 - 9:45GUGUGUGUGU
10:00 - 10:50GUGUGUGUBSP
11:00 - 11:50GURELGUGUGU
12:00 - 12:50GUFU
13:00 - 13:50

2.c Klasse

Klassenlehrerin: Julia Joham

Stundenplan

 MoDiMiDoFr
8:00 - 8:50WEGUGURELGU
8:55 - 9:45GUGUGUGUGU
10:00 - 10:50GUBSPGUGUGU
11:00 - 11:50GUGUGUBSPGU
12:00 - 12:50FUREL
13:00 - 13:50

3.a Klasse

Klassenlehrerin: Olga Sametz

Stundenplan

 MoDiMiDoFr
08:00 - 08:50GUGUGUGUGU
08:55 - 09:45GUGUGUGUGU
10:00 - 10:50 GUGUGURelGU
11:00 - 11:50BSPGUGUGUWE
12:00 - 12:50REL.BSPFUWE
13:00 - 13:50BSP

3.b Klasse

Klassenlehrerin: Ute Volk

Stundenplan

 MoDiMiDoFr
08:00 - 08:50GUGUBSPGUGU
08:55 - 09:45GUGUGUGUREL.
10:00 - 10:50GUREL.GUGUGU
11:00 - 11:50GUGUGUWEGU
12:00 - 12:50BSPGUFUWE
13:00 - 13:50BSP

4.a Klasse

Klassenlehrerin: Lisa Puchinger

Stundenplan

 MoDiMiDoFr
8:00 - 8:50GUGUGUGUGU
8:55 - 9:45BSPGUGUBSPGU
10:00 - 10:50GUGUREL.BSPGU
11:00 - 11:50GUWEGUGUGU
12:00 - 12:50GUWEGUREL.FU
13:00 - 13:50

4.b Klasse

Klassenlehrerin: Andrea Stodulka

Stundenplan

 MoDiMiDoFr
8:00 - 8:50BSPGUGUGUGU
8:55 - 9:45GUGUGUWE GU
10:00 - 10:50GUGUGUWEREL.
11:00 - 11:50GUGUBSPGUGU
12:00 - 12:50GUREL. rk. / ev.BSPGU
13:00 - 13:50FU

4.c Klasse

Klassenlehrer: Markus Graf

Stundenplan

 MoDiMiDoFr
8:00 - 8:50GUGUGUBSPGU
8:55 - 9:45GUGUGUGUGU
10:00 - 10:50WEGUGUGUGU
11:00 - 11:50WEGUREL. IGUBSP
12:00 - 12:50GUFUREL. IGUBSP
13:00 - 13:50